ỐNG HÚT GẠO

ỐNG HÚT GẠO SIZE CÀ PHÊ-6mm

 • Đường kính: 6 mm.
 • Chiều dài    : 20 cm.
 • Số lượng     : 210 – 220 ống/kg.
 • Đóng gói    : 500 g/hộp, 1 kg/túi
  • 12 kg/thùng ống bọc giấy.
  • 18 kg/thùng ống không bọc giấy.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO SIZE SINH TỐ-8mm

 • Đường kính: 8 mm.
 • Chiều dài    : 20 cm.
 • Số lượng     : 160 – 170 ống/kg.
 • Đóng gói    : 500 g/hộp, 1kg/túi;
 • Đóng thùng: 
  • 12 kg/thùng ống bọc giấy.
  • 18 kg/thùng ống không bọc giấy.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO SIZE TRÀ SỮA-12mm

 • Đường kính: 12 mm.
 • Chiều dài    : 20 cm.
 • Số lượng     : 85 – 90 ống/kg.
 • Đóng gói    : 500 g/hộp, 1 kg/túi;
 • Đóng thùng: 
  • 12 kg/thùng ống bọc giấy.
  • 18 kg/thùng ống không bọc giấy.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

BỘT KHOAI LANG TÍM

Bột khoai lang tím
 • Đóng gói     : 300 g/hộp (15 g x 20 túi).
 • Đóng thùng: 
  • 20 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

NUI, MÌ

SẢN PHẨM TỪ BỘT GẠO

Bun-gao

BÚN GẠO

 • Đóng gói     : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 14 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

NUI GẠO TRẮNG

 • Đóng gói     : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 16 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

MÌ ỐNG BỘT GẠO

 • Đóng gói     : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 25 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

PHỞ KHÔ

 • Đóng gói     : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 20 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM TỪ GẠO-RAU CỦ

NUI RAU CỦ

 • Đóng gói     : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 16 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

MÌ RAU CỦ

 • Đóng gói: 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 25 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT
Nui-ong-khoai-lang-500gr

NUI KHOAI LANG

 • Đóng gói: 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 16 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

MIẾN KHOAI LANG

 • Đóng gói    : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 20 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM TỪ GẠO LỨT

NUI GẠO LỨT

 • Đóng gói    : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 16 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

MÌ ỐNG GẠO LỨT

 • Đóng gói    : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 25 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

BÚN GẠO LỨT

 • Đóng gói    : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 14 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT

PHỞ GẠO LỨT

 • Đóng gói    : 500 g/túi.
 • Đóng thùng: 
  • 20 kg/thùng.
  • 600 thùng/cont 20’DC.
  • 1200 thùng/cont 40’DC.
XEM CHI TIẾT