ỐNG HÚT GẠO

ỐNG HÚT GẠO CÀ PHÊ – SIZE 6.5MM

 • Đường kính: 6.5mm.
 • Chiều dài: 20cm.
 • Số lượng: 180 ống/kg.
 • Đóng gói: 500g/túi giấy.
 • Đóng gói: 1kg/túi PE.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO SINH TỐ – SIZE 8MM

 • Đường kính: 8mm.
 • Chiều dài: 20cm.
 • Số lượng: 160 ống/kg.
 • Đóng gói: 500g/túi giấy.
 • Đóng gói: 1kg/túi PE.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO TRÀ SỮA – SIZE 12MM

 • Đường kính: 12mm.
 • Chiều dài: 20cm.
 • Số lượng: 90 ống/kg.
 • Đóng gói: 500g/túi giấy.
 • Đóng gói: 1kg/túi PE.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO BỌC GIẤY

ỐNG HÚT GẠO BỌC GIẤY CÀ PHÊ – SIZE 6.5MM

 • Đường kính: 6.5mm.
 • Chiều dài: 20cm.
 • Số lượng: 180 ống/kg.
 • Đóng gói: 500g/túi.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO BỌC GIẤY SINH TỐ – SIZE 8MM

 • Đường kính: 8mm.
 • Chiều dài: 20cm.
 • Số lượng: 160 ống/kg.
 • Đóng gói: 500g/túi.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO BỌC GIẤY TRÀ SỮA – SIZE 12MM

 • Đường kính: 12mm.
 • Chiều dài: 20cm.
 • Số lượng: 90 ống/kg.
 • Đóng gói: 500g/túi.
XEM CHI TIẾT

NUI GẠO

NUI ỐNG GẠO TRẮNG

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI XOẮN GẠO TRẮNG

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI ỐNG GẠO LỨT

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI XOẮN GẠO LỨT

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI ỐNG RAU CỦ

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI XOẮN RAU CỦ

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

MÌ ỐNG

MÌ ỐNG GẠO TRẮNG

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

MÌ ỐNG GẠO LỨT

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

MÌ ỐNG RAU CỦ

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

HỦ TIẾU

Hủ Tiếu Khô

HỦ TIẾU KHÔ

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT