ỐNG HÚT GẠO

ỐNG HÚT GẠO SIZE CÀ PHÊ – 6mm

 • Đường kính: 6mm.
 • Chiều dài    : 20cm.
 • Số lượng     : 210 – 220 ống/kg.
 • Đóng gói    : 250 và 500g/hộp.
 • Đóng thùng: 12 – 18kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO SIZE SINH TỐ – 8mm

 • Đường kính: 8mm.
 • Chiều dài    : 20cm.
 • Số lượng     : 160 – 170 ống/kg.
 • Đóng gói    : 250 và 500g/hộp.
 • Đóng thùng: 12 – 18kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

ỐNG HÚT GẠO SIZE TRÀ SỮA – 12mm

 • Đường kính: 12mm.
 • Chiều dài    : 20cm.
 • Số lượng     : 85 – 90 ống/kg.
 • Đóng gói     : 250 và 500g/hộp.
 • Đóng thùng: 12 – 18kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI GẠO

NUI GẠO TRẮNG

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI GẠO LỨT

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

NUI RAU CỦ

 • Đóng gói: 400g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

PHỞ KHÔ

PHỞ KHÔ

 • Đóng gói: 250g/túi.
 • Đóng thùng: 20kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

PHỞ GẠO LỨT

 • Đóng gói: 250g/túi.
 • Đóng thùng: 20kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

MÌ RAU CỦ

MÌ RAU CỦ SẤY LẠNH

 • Đóng gói: 250g/túi.
 • Đóng thùng: 20kg/thùng.
XEM CHI TIẾT

BÚN TƯƠI

Bún tươi

BÚN TƯƠI SẤY KHÔ

 • Đóng gói: 250g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT
Bún gạo lứt

BÚN GẠO LỨT

 • Đóng gói: 250g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT
Bún ngũ cốc

BÚN NGŨ CỐC

 • Đóng gói: 250g/túi.
 • Đóng thùng: 10kg/thùng.
XEM CHI TIẾT