Mít non

Mít non đông lạnh, nguồn đạm thực vật thuần tự nhiên, thay thế đạm động vật. Sự lựa chọn an toàn, mang lại sức khỏe cho con người